onsdag, april 27, 2005

Viden eller tro

Viden eller tro

Bare jeg vidste, hvad meningen med livet er. Skal jeg tro eller vide ? Det er måske det våde solskin eller den kolde hede. Når solen skinner, bliver man våd af sved. Når kulden rammer en, kan det føles som en brændende ild. Men i begge tilfælde ligger der en paradoksal og ulogisk sandhed. Giver sandheden en mening med livet ? Der hvor sandheden ender, træder de gejstlige til. Som Mcdonald Fraser skriver:

Bønnen er noget stort
ingen hører den
ingen svarer den
men den afholder en fra at tænke

Når man tænker, er det for at vide og for at finde sandheden. Det modsatte er at tro. For så er man fri for at gøre sine overvejelser og tænke. Når man tror på noget, slapper man af og har det godt med sig selv og sine omgivelser. Man ved med sig selv, hvad der er ret og forkert. For den som tror, er dette lig med sandheden. Den sande tro eller den troendes sandhed. Men her har vi paradokset igen. For en sandhed kan aldrig være en tro, da er der ingen eviggyldig sandhed. Og en tro kan ikke være en sandhed, for ellers var der ikke noget at tro på.

Man hører ofte forskellige religioner sige. Dette er den sande tro. Men intet i denne verden kan være den sande tro. Det er jo en selvmodsigelse, som ovenstående har bevist. Mange vil angribe denne synsvinkel. Man vil sige, at jeg her bruger Erasmus Montanus logikken.
Men forestil dig, at du kommer fra en anden verden. Du kender intet, absolut intet til livet på Moder Jord. Hvad vil være sandhed og tro for dig, når du skal rapportere til dine fæller fra den anden verden. Sandheden vil være det, du ser. Troen, du får, er det du hører fortalt. Men her har vi paradokset igen, eller har vi? For hvis sandheden er det du ser, behøver du ikke at tænke. Du kan lagre det i din hukommelse. Det, du bliver fortalt, må du overveje og tænke, om det nu også er sandt. Her kan du enten tro eller lade være med at tro. Men det stemmer jo ikke overens med det Mcdonald Fraser siger, at den troendes bøn afholder ham fra at tænke. Men inden man kender sandheden, skal man tro, og hvis man kender sandheden, er der omsonst at tro.

Så når den fremmede fra den anden verden skal have verificeret det, han får fortalt, søger han sandheden. Og det som ikke lade sig verificere, er et trosspørgsmål. Hvis han alligevel tror på noget, der ikke lader sig verificere, er han holdt op med at tænke. For troen er blevet til sandhed for ham. For den troende stiller ikke spørgsmål. Han efterlever sin tro igennem sin hukommelse, hvad der er rigtig og forkert.

Så sandhed er sandheden
og sandhed kan ikke være tro
men tro kan være sandhed

Efterskrift

Man skulle tro, at de som tror på Gud, så ville rystes i deres grundvold og gøre oprør, når de nu får at vide, at det, de tror på, ubetinget er en løgn. For “ alle “ ved jo i dag, at ikke Gud skabte jorden. Men vi tror stadigvæk og har altid gjort det. Tidligere bad man til solen, månen eller Thor ? Hvorfor er det så vigtigt for os at, og hvordan kan vi i det oplyste 20. århundrede tro på noget, som vi ved er usandt ?
Mit eneste svar er, at vi, homo sapiens, er det eneste pattedyr, der handler og tænker irrationelt. Det er jo det, der gør os til mennesker. Alle andre levende pattedyr lader sig kun bedrage en gang. Ofte med døden til følge.

tirsdag, april 26, 2005

Min første blog

Velkommen til min første weblog. Et forsøg på at lære denne ret så hastigt udviklende kommunikationsform. Til dagligt arbejde jeg som journalist på Syddanske Medier - JydskeVestkysten. Jeg er for øjeblikket ved at tage en diplomuddannelse i digitale medier på CFJE og SDU, hvilket ikke er uvant for mig, der både leverer stof til www.jv.dk og til vores radioer Victor og Skala FM med 200.000 lyttere.
Jeg interesserer mig en del for den udvikling som mediebranchen gennemgår for øjeblikket. Især de mange nye formidlingsformer(værktøjer), der råber efter nye fortællemetoder, og at vi kommer meget nærmere vores læsere og brugere. Det er næsten ved at tage pusten fra én. Det vil være et af de emner, som jeg i fremtiden vil skrive om på reintofts corner. Set fra en journalist, der både skriver til den trykte avis, skriver webtelegrammer og laver nyhedsindslag til radioen.
I forbindelse med diplomuddannelsen laver jeg et projekt til vores hjemmeside www.jv.dk. Et projekt som indebærer SMS-tjenester, weblog, artikler, radio, en masse relevant pullinformation og forums for brugerne og meget, meget mere. Vi laver fundamentet til siden, derefter er det op til brugerne at bestemme, hvordan det skal udvikle sig. Det er et interessefællesskab, mere kan jeg ikke røbe. For webben har ændret konkurrencesituationen, da www ikke kender nogen distributionsgrænse. Planen er, at siden lanceres i februar 2006. Og det bliver stort. Når jeg nærmer mig premieren, skriver jeg om det.
Dog vil jeg på reintofts corner offentliggøre min egen teori om pull og push stategi set fra en medievirksomheds side en gang i juni, når jeg har været til eksamen. Den hedder Giraf-modellen.